Missie

De vereniging heeft tot doel het bevorderen, het coördineren en het leiden van de modelluchtvaartsport in het Nederlandstalig landsdeel en het Brusselse-hoofdstedelijk gewest, voor zover het Nederlandstalige clubs betreft, en het opleiden en begeleiden van junioren. Het promoten van de modelluchtvaartsport tijdens evenementen van Sport Vlaanderen, clinics in scholen, ...