Starten met modelvliegen?

Sluit je aan bij één van onze clubs!

Vind een club in jouw buurt

Wie zijn wij?

De vereniging heeft tot doel het bevorderen, het coördineren en het leiden van de modelluchtvaartsport in het Nederlandstalig landsdeel en het Brusselse-hoofdstedelijk gewest, voor zover het Nederlandstalige clubs betreft, en het opleiden en begeleiden van junioren.

De organisatie staat in voor het promoten en uitvoeren van de modelluchtvaartsport in het Vlaamse landsgedeelte. Zij ondersteunt alle bij de organisatie aangesloten modelluchtvaart-sportclubs.

Het beleid en aansturen van de organisatie wordt tweemaandelijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd door de Raad van Bestuur. De uitvoering van het beleid is steeds conform aan de actuele wetgeving aangaande modelluchtvaartsport.

 

 

Prikbord

 

  • Binnen de raad van bestuur VML is beslist om het aangeven van toestellen + 12 kg of met groot vermogen te annuleren.
  • Al je toestellen moeten geregistreerd zijn op je persoonlijke fiche dit ter controle door de overheid. Gebruik Mijn Vloot binnen je account voor registratie
  • Het aangeven van ongevallen gebeurd via ons secretariaat.
  • U VML verzekering is geldig voor gans België alsook in het buitenland
  • Foto's en artikels voor publicatie kunnen worden verstuurd naar Tijdingen
  • Er is een vacante plaats voor bestuurder binnen VML. Kandidaten die zich geroepen voelen kunnen zich melden bij Hugo Verlinde
2503 leden geregistreerd
251 geregistreerde toestellen
2333 brevetten behaald
60 aangesloten clubs