Statuten VML

Statuten van de VML vzw: hernieuwd en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 17/01/2010

 

VERENIGING VOOR MODELLUCHTVAARTSPORT vzw  (VML vzw)

Maatschappelijke zetel:

Felix Vervennestraat 20

8560 Wevelgem

Ondernemingsnummer: 0418.092.665

 

STATUTEN

Art. 1.    De vereniging:

 

Art. 1.1: De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd “Vereniging voor Modelluchtvaartsport”, in het kort:

“VML”.

Art. 1.2: De “Vereniging voor Modelluchtvaartsport” werd op 27 november 1977 gesticht door volgende personen:

 • Bartholomeeussen Gummarus, Eikenlaan 20, 2241 Halle
 • Blommaart Peter, rue J. Wauters 28, 6200 Gosselies
 • Cappuyns Joseph, Hasseltsesteenweg 168, Tongeren
 • Ceulemans Alfons, Terheydenlaan 318, 2100 Deurne
 • Corstjens Marcel, Beukenlaan 24, 3580 Neerpelt
 • Cruysberghs Albert, Rij 135, 2440 Geel
 • Daglinckx Hugo, Hasseltweg 317, 3600 Genk
 • De Grande Willy, Ten Boomgaard 22, 8200 Brugge
 • Deneve André, Keuvelbockstraat 166, 8300 Knokke-Heist
 • De Scheerder André, Nestor Detièrestraat 168, 9700 Oudenaarde
 • Dietens Marcel, Sint-Denijslaan 99, 9000 Gent
 • Duchateau Guy, Gorsemsteenweg 89, 3800 Sint-Truiden
 • Duchesne Arthur, Prins Boudewijnlaan 318, 2520 Edegem
 • Eertmans Raymond, Slagmolenstraat 15, 3910 Neerpelt
 • Geuns Jozef, Pastoorslindenlaan 63, 3760 Lanaken
 • Geysen Jozef, Koolkerkestraat 162, 8000 Brugge
 • Gillis Cyriel, Elsloo 52, 9050 Evergem
 • Goris Louis, Belgiëlaan 20, 2410 Herentals
 • Grootaers Jozef, W. Coosemansstraat 16, 3200 Kessel-Lo
 • Haentjens Joris, Leopold II-laan 75, 9330 Dendermonde
 • Hendrickx Jan, Fazantenlaan 6, 2350 Vosselaar
 • Huybrechts Maurice, Karel De Preterlei 112, 2200 Borgerhout
 • Janssens Henri, Paradijs 21, 2360 Oud-Turnhout
 • Lagrou Jaak, A. Vermeylenlaan 16, 8100 Torhout
 • Lemmens Henri, Brugstraat 1, 3690 Bree
 • Lenaerts August, Proestenbos 21, 2410 Herentals
 • Loetschert Willem, Kortrijkstraat 136, 8610 Wevelgem
 • Luyckx Gustaaf, Blaasberg 2, 3294 Molenstede-Diest
 • Luxem Luc, Sint-Maartensdal B1, 3000 Leuven
 • Maeterlinck Jean-Bernard, Bosstraat 64, 9142 Schelderode
 • Martens Jozef, Bilzerweg 48, 3668 As
 • Meylemans Herman, Larumseweg 10, 2430 Olen
 • Mittler Olivier, Grote Steenweg 424, 2600 Berchem
 • Ottoy Marcel, Kleine Ganzenbaan 9, 9473 Denderleeuw
 • Pauwels Hubert, Bus 11, 9900 Eeklo
 • Raeymaekers Jozef, Kneukelputlei 2, 2638 Reet
 • Reynders Wim, Kruishofstraat 146, 2020 Antwerpen
 • Scheurs Henri, Rijkswachtstraat 18, 3568 Hechtel
 • Spaey Paul, Safranenbergstraat 32, 3030 Heverlee
 • Steenbrugge Alex, Wurmstraat 38, 9940 Sleidinge
 • Tahon Jacques, Merellaan 39, 1500 Halle
 • Thienpont Wilfried, P. Bontestraat 146 B, 9900 Eeklo
 • Tielemans Eugeen, Broekhoven 38, 3950 Beringen
 • Van den Berghe Gilbert, E. de Denestraat 5, 8238 Brugge
 • Vandendijck Guy, steenweg op Aarschot 5/1, 2578 Koningshooikt
 • Vandendriessche Henri, Tr. Coppenstraat 245, 1730 Zellik-Asse
 • Vanderbeke Marcel, Chaletstraat 18, 1030 Brussel
 • Van Der Cruyssen Jacques, Stelen 41, 2440 Geel
 • Van de Woestijne Jo, Beukenlaan 18, 9971 Lembeke
 • Vangeel Frans, Rijn 18, 2440 Mol
 • Van Gestel C.P.J., Hoogbraak 22, Baarle-Nassau, Nederland
 • Van Mol François, Welleweg 69, 9320 Erembodegem-Aalst
 • Van Roosmaelen Leon, Doornstraat 47, 9900 Eeklo
 • Verbeek Laurent, Groenstraat 13, 9300 Aalst
 • Vercruysse John, Ardooiesteenweg 197, 8800 Roeselare
 • Verstraete Dirk, Malehoeklaan 44, 8310 Sint-Kruis-Brugge
 • Vermeir André, Schooldreef 29, 9200 Wetteren

 

Art. 1.3: De maatschappelijke zetel moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de

Felix Vervennestraat 20 , 8560 Wevelgem. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Art. 1.4: Het minimum aantal leden is drie.

Art. 1.5: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 1.6: Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal het netto actief overgemaakt worden aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen, gekozen door de Algemene Vergadering die tot de ontbinding beslist heeft of, bij onmogelijkheid, door de vereffenaar aangesteld door de Algemene Vergadering.

 

Art. 2.    Het doel van de vereniging:

 

Art. 2.1: De vereniging heeft tot doel het bevorderen, het coördineren en het leiden van de modelluchtvaart in de Vlaamse gemeenschap en het vertegenwoordigen van de regionale activiteiten op nationaal vlak. Art. 2.2: De vereniging moet aangesloten zijn bij het nationale organisme dat houder is van de FAIsportvergunningen voor België.

Art. 2.3: De vereniging mag zich aansluiten bij en/of zich associëren met elk organisme dat van belang is voor de verwezenlijking van het gestelde doel.

Art. 2.4: De interne organisatie van de vereniging, zoals beschreven in het  Huishoudelijk Reglement, kan aangepast worden om het nastreven van het gestelde doel te ondersteunen.

Art. 2.5: De vereniging verplicht er zich toe om respect te tonen voor de democratische regels, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ze zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan.

 

Art. 3     De leden:

 

Art. 3.1: De vereniging heeft effectieve en toegetreden leden.

Art. 3.2: Effectieve leden:

Art. 3.2.1 Clubs:

Elke club met haar zetel in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met een doel passend bij de VML vzw kan aansluiten. Ze moet als vzw zijn opgericht en Nederlandstalige statuten hebben.

De club stelt haar kandidatuur bij de Raad van Bestuur en wordt aangenomen door de algemene vergadering. Elke club zorgt er voor dat al haar leden-sportbeoefenaars voldoen aan het door de Vlaamse Regering bepaalde statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.

Elke club zorgt er voor dat al haar leden-sportbeoefenaars voldoen aan de door de Vlaamse Regering bepaalde en vigerende wetgeving met betrekking tot de medisch verantwoorde sportbeoefening.

Elke club zorgt er voor dat al haar leden-sportbeoefenaars aangesloten zijn bij de VML vzw als toegetreden lid. Een club kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging met een door haar voorzitter en secretaris ondertekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.

Een club die niet meer voldoet aan de hoger vermelde eisen of onvoldoende inspanning levert om haar hoger vermelde opdrachten uit te voeren kan haar lidmaatschap verliezen.

Een club die voor 1 maart zich niet opnieuw heeft ingeschreven voor het lopende boekjaar wordt verondersteld ontslagnemend te zijn en verliest automatisch haar lidmaatschap.

De Raad van Bestuur of 1/20ste van de leden van de Algemene Vergadering kunnen aan de Algemene Vergadering voorstellen om een club uit te sluiten.

Art. 3.2.2 Effectieve leden ten persoonlijke titel:

Het aantal effectieve leden ten persoonlijke titel mag niet meer dan twintig bedragen.

Elke nieuwe kandidatuur als effectief lid ten persoonlijke titel moet aan de Algemene Vergadering voorgedragen worden door twee effectieve leden ten persoonlijke titel. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering bij geheime stemming met een twee derde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen. Een effectief lid ten persoonlijke titel kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging met een schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.

Effectieve leden ten persoonlijke titel die ten laatste één maand na de jaarlijkse algemene vergadering hun lidgeld voor het lopende boekjaar niet betaald hebben aan de VML vzw worden verondersteld ontslagnemend te zijn en verliezen automatisch hun hoedanigheid als effectief lid ten persoonlijke titel.

Effectieve leden ten persoonlijke titel die op twee opeenvolgende algemene vergaderingen niet aanwezig zijn, zonder zich voorafgaandelijk te verontschuldigen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur of de secretarisgeneraal of zonder de Raad van Bestuur een door deze als gegrond aanvaarde reden voor te leggen, worden beschouwd ontslagnemend te zijn en verliezen automatisch hun hoedanigheid als effectief lid ten persoonlijke titel.

De Raad van Bestuur of 1/20ste van de leden van de Algemene Vergadering kunnen aan de Algemene Vergadering voorstellen om een effectief lid ten persoonlijke titel uit te sluiten.

Art. 3.3 Toegetreden leden:

Art. 3.3.1: Alle leden-sportbeoefenaars die aangesloten zijn bij een effectief lid – club van de VML vzw en die een VML vzw lidmaatschapsbijdrage betalen zijn toegetreden leden van de VML vzw.

De VML vzw lidmaatschapsbijdrage wordt betaald via één effectief lid – club.

De raad van bestuur kan te allen tijde, met een gewone meerderheid, een toegetreden lid uitsluiten.

Art. 3.3.2: De Raad van Bestuur kan ereleden benoemen. De ereleden zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging en door hun moreel gezag de werking en doelstelling ervan steunen.

Art. 3.4: Ontslagnemende of uitgesloten effectieve of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Art. 3.5: Goederen of waarden die door een effectief of toegetreden lid in bruikleen gegeven werden aan de vereniging, of door de vereniging in bruikleen gegeven werden aan een effectief of toegetreden lid, kunnen bij zijn uittreding of uitsluiting alsook bij de ontbinding van de vereniging door de uitlener worden teruggevorderd. Art. 3.6: Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, de lidmaatschapsbijdragen vast. Deze mogen per jaar de som van 250 euro per effectief of toegetreden lid niet overtreffen.

 

Art. 4.    De Algemene Vergadering:

 

Art. 4.1: De Algemene Vergadering bestaat uit:

 • de effectieve leden – clubs, elke club heeft 1 stem;
 • de effectieve leden ten persoonlijke titel, elke persoon heeft 1 stem; -de bestuurders, elke bestuurder heeft 1 stem.

  Een club is geldig vertegenwoordigd als de vertegenwoordiging een document voorlegt, ondertekend door haar voorzitter en door haar secretaris en door een lid van haar Raad van Bestuur, indien een afgevaardigde hun voorzitter of secretaris is.

  Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid met een schriftelijke volmacht. Een effectief lid kan slechts over één volmacht beschikken.

  Toegetreden leden mogen deelnemen aan een algemene vergadering maar hebben geen stemrecht.

  Art. 4.2: Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor:       a.      de wijziging van de statuten;

  1. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
  2. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen of rekeningcontroleurs;
  3. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen of rekeningcontroleurs;
  4. het goedkeuren van de begroting en de rekeningen;
  5. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
  6. het uitsluiten van een effectief lid;
  7. desgevallend, het bepalen van de bezoldiging van de commissarissen of rekeningcontroleurs;
  8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
  9. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Art. 4.3: De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de effectieve leden er om vraagt. Zij moet ten minste één maal per jaar, voor het einde van de maand maart, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar. De Raad van Bestuur bepaalt plaats, uur en datum.

Alle leden van de Algemene Vergadering worden minstens acht kalenderdagen voor de algemene vergadering bij gewone brief uitgenodigd. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris-generaal van de Raad van Bestuur en vermeldt minstens de agenda, de dag, het uur en de plaats van de algemene vergadering. Art. 4.4: Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de  stemgerechtigde leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid behalve wanneer de wet of de statuten dit anders voorzien.

Om een effectief lid uit te sluiten is een twee derde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen nodig. De Raad van Bestuur zal het ontslag, met vermelding van de reden, aan het effectief lid bekend maken per aangetekend schrijven.

De wijziging van de statuten vereist, naast een uitdrukkelijke vermelding van de voorgestelde wijzigingen in de oproeping, een aanwezigheid of geldige vertegenwoordiging van twee derde van de leden van de Algemene Vergadering. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt kan een tweede Algemene Vergadering bijeen geroepen worden, die geldig beslist, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden. Tussen deze twee vergaderingen moeten minstens vijftien dagen liggen. Om de statuten te wijzigen is een twee derde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen nodig. Een wijziging van het doel van de vereniging of het ontbinden van de vereniging vereist een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen.

De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle stemgerechtigde leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn vervanger. Het verslag van de algemene vergadering wordt aan alle leden van de Algemene Vergadering en belanghebbenden binnen de drie maanden, volgend op de vergadering, ter beschikking gesteld. De genomen beslissingen die betrekking hebben op een persoon of op een groep van personen worden per brief en binnen de maand, volgend op de vergadering, aan de belanghebbende(n) meegedeeld.

 

Art. 5.    De Raad van Bestuur:

 

Art. 5.1: De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie en maximum negen bestuurders, waaronder de voorzitter.

Art. 5.2: De bestuurders worden bij enkelvoudige meerderheid verkozen door de Algemene Vergadering. Elke bestuurder is na een mandaat van drie jaar verplicht ontslagnemend maar herkiesbaar.

Art. 5.3: De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden de voorzitter en ondervoorzitter en benoemt de secretarisgeneraal, die hen bijstaat in het dagelijks bestuur van de vereniging, en de penningmeester en bepaalt het mandaat en de bevoegdheden van de bestuurders.

Art. 5.4: Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de  bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen als een college. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn vervanger.

Art. 5.5: De Raad van Bestuur heeft, ter verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging, de meest uitgebreide beslissingsmacht. Alle beslissingen die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering  worden voorbehouden, door de wet en/of deze statuten, behoren tot het domein van de Raad van Bestuur. Art. 5.6: De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing vanaf de datum van publicatie.

Art. 5.7: De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat alle door de wet of regelgevende organismen voorziene stukken in de juiste vorm en tijdig bij de juiste autoriteiten worden neergelegd.

Art. 5.8: Een lid van de Raad van Bestuur kan in naam van de vereniging geen beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen buiten het kader van het dagelijks bestuur waarvan de kosten 250 euro overschrijden zonder toestemming van de meerderheid van de Raad van Bestuur.

Art. 5.9: De Raad van Bestuur mag voor een bepaalde periode welomlijnde taken afvaardigen en/of welomschreven volmachten toekennen aan één of meer personen. Deze persoon of personen mogen gedurende deze periode alleen of gezamenlijk handelen in  naam van de Raad van Bestuur binnen de opgedragen taken en/of toegekende volmachten.

Deze persoon of personen kunnen te allen tijde hun opdracht teruggeven met een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde de opdracht intrekken met een aangetekend schrijven aan de betrokken persoon of personen.

Art. 5.10: Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen uit de Raad van Bestuur met een schrijven aan de Raad van Bestuur. De taken van een ontslagnemende bestuurder kunnen verdeeld worden onder de andere bestuurders tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 5.11: Bestuurders die op twee opeenvolgende vergaderingen van de Raad van bestuur niet aanwezig zijn, zonder zich voorafgaandelijk te verontschuldigen bij de voorzitter of de secretaris-generaal of zonder de Raad van Bestuur een door deze als gegrond aanvaarde reden voor te leggen, worden beschouwd ontslagnemend te zijn. Het ontslag wordt door de eerstvolgende Algemene Vergadering bevestigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen.

De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder afzetten.

Art. 5.12: De kosten gemaakt door een bestuurder in het kader van de uitoefening van zijn mandaat worden vergoed door de vereniging.

 

Art. 6.    Rekeningen en begroting:

 

Art. 6.1: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 6.2: Op het einde van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris van alle bezittingen. De raad van Bestuur bereidt de rekeningen en de begroting voor het volgende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Na de goedkeuring van de rekeningen spreekt de Algemene Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en van de rekeningcontroleurs.

Art. 6.3: De controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en, vanuit het oogpunt van de VZWwetgeving en de statuten, van de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of twee rekeningcontroleurs die worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De rekeningcontroleurs worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van één jaar.

De rekeningcontroleurs hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle van alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Een rekeningcontroleur kan te allen tijde ontslag nemen met een schrijven aan de Raad van Bestuur.

 

Art. 7     Voor alles wat in de statuten niet uitdrukkelijk is geregeld is de vigerende wetgeving op de VZW’s van toepassing.

 

De laatste versie van de statuten van de VML vzw voor download

Statuten

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten