API : wie , wat , waarom

Mijn naam is Norbert De Wulf. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit voor de VML .

Ik ondersteun de Aanspreekpersonen Integriteit van onze clubs (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

Ik ben ook het aanspreekpunt voor leden , ouders en medewerkers van onze clubs. Daarnaast kan je als lid, instructeur , examinator , ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met mij als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport . Je kan me een mailtje sturen op api@flytovml.be of bellen op +32496643737 na 19.00 uur. Als federatie-API luister ik naar jouw vraag of verhaal, behandel ik jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ik handel volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die ik onderneem zal ik altijd eerst met jou bespreken. Wij werken ook steeds via het stappenplan dat je hier op deze website kan terugvinden . Wil je liever een melding doen bij een andere persoon? Dan kun je terecht bij 1712.

Wat is een API ? 

API = AanspeekPersoon Integriteit

 

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met  (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat . 

Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

Wie en op welk niveau?

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de clubs zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.Indien deze persoon op clubniveau niet beschikbaar is vragen wij de voorzitter om deze functie op te nemen .  Een Federatie-API ondersteunt de Club-API en helpt en adviseert deze om zijn rol uit te bouwen, en neemt ook zelf initiatief. Indien er geen Club API is aangesteld, ondersteunt de Federatie API het bestuur van de club bij incidenten en in het uitwerken van een beleid. Men kan er ook voor kiezen om de basisvaardigheden van die lokale Club API bij meerdere mensen te verzekeren. Daarnaast is de opvolging en afstemming met de API op niveau van de federaties nodig. Naargelang de concrete situatie kan hier een diverse invulling aan worden gegeven.

 

 

Communicatie protocol 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten