Richtlijnen Instructeurs

Brevet-vliegen - Richtlijnen voor de instructeurs

 

1. Algemeenheden

 

 1. Het doel van deze circulaire is enerzijds richtlijnen te verschaffen aan de instructeurs die belast zijn met het opleiden van nieuwe piloten, met het oog op het behalen van de brevetten, en anderzijds een zo groot mogelijke uniformiteit te bekomen bij de praktische uitvoering van de opleiding.
 2. De belangrijkste taak van de instructeur blijft, naast de opleiding van zijn leerling, het nagaan of onder alle omstandigheden de veiligheidsnormen gerespecteerd worden.
 3. De instructeur zal tijdens de opleiding een dossier bijhouden, waarin de vooruitgang van de kandidaat wordt bijgehouden. Dit dossier wordt bewaard in de club.
 4.  Wanneer de instructeur oordeelt dat een leerling voldoende geoefend heeft om een solo vlucht uit te voeren, zal hij/zij van zijn leerling een testvlucht afnemen zoals vermeld in de opleidingsmodule " aspirant " , waarna hij de leerling de toelating mag geven solo te vliegen onder toezicht. Dit wil zeggen dat er steeds iemand moet aanwezig zijn die, in geval van nood, zich naar de leerling kan begeven om de besturing over te nemen en het toestel veilig aan de grond kunnen zetten. De persoon die toezicht houdt moet iemand zijn die door het clubbestuur goedgekeurd is om deze taak uit te oefenen, en moet niet noodzakelijk een instructeurs brevet hebben. Hij/zij hoeft ook niet constant naast de leerling te staan, maar moet bereikbaar zijn en klaar om in te grijpen zodra de leerling hulp vraagt of duidelijk nodig heeft.
 5. In dit stadium zal de instructeur zijn leerling verder opleiden en voorbereiden op het examen voor het behalen van een veiligheidsbrevet A. Hij/zij zal de leerling de proeven aanleren, en hem/haar de kans te geven deze solo uit te oefenen. Wanneer de instructeur oordeelt dat zijn/haar leerling voldoende geoefend heeft om met een goed gevolg zijn proeven voor het behalen van zijn/haar brevet af te leggen, zal hij de leerling doorverwijzen naar een examinator. De leerling mag dan een examinator kiezen om zijn/haar examen af te leggen, maar is dan wel verplicht zich aan deze examinator te houden. Indien een leerling niet slaagt voor de proef mag hij voor de volgende proef geen andere examinator nemen, tenzij de oorspronkelijke examinator voor een langere periode ( meer dan 1 maand ) onbeschikbaar is. Wanneer een leerling niet akkoord gaat met de beslissing van zijn examinator heeft hij/zij de mogelijkheid schriftelijk protest aan te tekenen bij het secretariaat van de VML. In dit geval zal, zoals het reglement het voorziet, de hoofdexaminator of zijn assistent tussenkomen, wiens beslissing bindend zal zijn.

2. Voorwaarden om als instructeur te mogen fungeren

 • De voorwaarden om de functie van instructeur te mogen uitoefenen staan beschreven in de module " brevet instructeur ".

3. Verloop van de opleiding

 • Een instructeur dient er zich terdege van bewust te zijn dat hij de belangrijke persoon is in de verdere carrière van een leerling. Hij/zij is de persoon die zijn/haar stempel drukt op het verdere vlieggedrag van zijn leerling. Een instructeur is de vertrouwenspersoon van de kandidaat-piloot, en zal dit voor altijd blijven. Een leerling ziet zijn instructeur niet alleen zijn/haar leermeester, maar ook als zijn/haar raadgever. De instructeur zal dan ook zijn leerling vanaf het begin bijstaan met raad, te beginnen bij het adviseren over de beste opties voor de aanschaf van beginnend materiaal.

3.1 Nazicht van het toestel waarmee gevlogen zal worden

 • De instructeur zal zich ervan vergewissen dat het toestel waarmee de opleiding zal gebeuren, voldoet aan alle veiligheidsnormen. Hij/zij zal nagaan op het toestel volledig vliegwaardig is, en geen gebreken vertoont.

3.2 De eigenlijke opleiding

De eigenlijke opleiding bestaat uit verschillende stappen

 1.  Nazicht van het materiaal : voorvlucht inspectie
 2. Veilig opstarten van de motor
 3. De eigenlijke vliegoefeningen
 4. De eerste solovlucht
 5. De verdere opleiding van de leerling voor het afleggen der proeven voor zijn brevet.

De volledige opleiding tot en met de eerste solovlucht staan beschreven in de module " aspirant ". Deze module werd opgesteld om enerzijds een zekere uniformiteit in de opleiding te krijgen, en anderzijds om een leidraad te hebben, waardoor niets over het hoofd zou kunnen gezien worden.

Wij moedigen dan ook alle instructeurs aan om deze module te volgen.

 

De oefeningen voor de verdere opleiding van de leerling, met het oog op het behalen van het veiligheidsbrevet A, staan beschreven in het " Reglement voor het behalen van een brevet RC Heli en/of modelvliegtuigen ".

 

3.3 De lesvlucht

 

Elke lesvlucht zal beginnen met de bespreking van de oefening die zal aangeleerd worden.

Daarna zal het toestel opgestart worden, en zal de eigenlijke lesvlucht beginnen.

 

De eerste vluchten zal de instructeur het toestel eigenhandig laten opstijgen en landen, en de besturing enkel overgeven aan zijn leerling op een veilige hoogte. Op die manier krijgt de leerling de kans zich vertrouwd te maken met zijn/haar zender, en de reacties van zijn/haar toestel.

 

Na de landing zal de instructeur een de-briefing houden, waarin hij zijn leerling wijst op wat hij goed en minder goed gepresteerd heeft.. Hij heeft dan de kans om rustig de fouten te bespreken en er zijn/haar leerling op te wijzen hoe deze in de toekomst te verbeteren. Er zal slecht overgegaan worden naar een volgende oefening, als de vorige  op een bevredigende manier uitgevoerd wordt.

 

Het is van groot belang dat de instructeur zijn/haar leerling ook onder moeilijke omstandigheden leert vliegen zoals met verschillende windsnelheden, cross wind, hoogte's, zichtomstandigheden, etc ...

 

De vooruitgang van de leerling zal bijgehouden worden in het persoonlijk dossier dat bewaard wordt in de club.

 

Wanneer een leerling klaar is om zijn.haar eerste solovlucht ui te voeren, zal de instructeur tijdens de vlucht naast zijn/haar leerling blijven staan. De leerling zal echt volledig zelfstandig ( zonder kabel ) vliegen.

 

4. Opleiding tot Veiligheidsbrevet A

 

Wanneer een leerling het stadium aspirant heeft bereikt, zal de instructeur beginnen met de meer gevorderde opleiding met het oog op het behalen van het veiligheidsbrevet A. Hij heeft nu de mogelijkheid om de oefeningen één voor één te overlopen, of aan te leren, en zijn/haar leerling de kans te geven deze solo te oefenen.

 

Wanner de instructeur uiteindelijk van mening is dat zijn/haar leerling klaar is om de proeven voor het behalen van een veiligheidsbrevet A met goed gevolg af te leggen, zal hij/zij de toelating geven zich aan te bieden bij een examinator.

 

5. Opvolging na de opleiding

 

Wanneer de opleiding voltooid is zal de instructeur, samen met zijn clubbestuur, blijven waken over de veiligheid. Vooral zal hierbij zorgvuldig gekeken worden of jonge piloten, na het behalen van hun brevet, eventuele nieuwe modellen waar ze willen gaan vliegen wel aankunnen, en het eventueel bijstaan om het nieuw model in de hand te krijgen.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten