Brevet - Instructeur

1. Structuur

 

Het brevet " Instructeur " heeft als doel ;

 1. Iedereen die instructie wenst te geven, de mogelijkheid te bieden dit te doen op een veilige en voor de leerling verantwoorde wijze.
 2. De vereisten vastleggen die de aanvaarding als instructeur mogelijk maken.
 3. De rechten en plichten van een instructeur vastleggen.
 4. Het belang aantonen van de continue werkzaamheid van de veiligheid.
 5. De criteria vastleggen voor het behoud van de bevoegdheid Instructeur.

2. Voorwaarden

 

Om de functie van Instructeur te mogen uitoefenen dient de kandidaat aan volgende voorwaarden te voldoen ;

 1. Minimaal beschikken over een veiligheidsbrevet B1
 2. Geslaagd zijn voor de theoretische proef
 3. Een ervaring kunnen aantonen van minstens 2 jaar. Dit kan gebeuren door een eenvoudige verklaring van het bestuur van de club.
 4. Voorgedragen worden als Instructeur door het bestuur van  de club.

Uitzondering : Een kandidaat Instructeur die niet voldoet aan punt 3 hierboven, kan ten uitzonderlijk titel toch het brevet Instructeur bekomen indien hij/zij :

 • Voldoet aan de andere voorwaarden

3. Kennis en vaardigheden

 

3.1 Kennis

De kandidaat moet blijk geven over een elementaire kennis te beschikken van de aerodynamica die rechtstreeks betrekking heeft op het specifiek modelvliegen.

Een korte verhandeling is verkrijgbaar via het VML secretariaat.

De kandidaat moet blijk geven op de hoogte te zijn van de actuele reglementering inzake Modelluchtvaart en in het bijzonder over :

 1. Waar en wanneer met toestellen gevlogen mag worden
 2. Welke veiligheidsnormen dienen in acht genomen te worden
 3. Het Koninklijk Besluit van kracht vanaf 1 januari 2023
 4. Het clubreglement en de eventuele beperkingen die worden opgelegd door de club.

3.2 Vaardigheden

De kandidaat moet blijk geven op de hoogte te zijn van de algemene belangrijke punten die gepaard gaan met het bouwen en het vliegklaar maken (o.a. het uitbalanceren, afstellen, ....) van een modeltoestel.

De kandidaat moet blijk geven de oefeningen die opgelegd zijn om het veiligheidsbrevet B1 te verkrijgen perfect te beheersen en foutloos te kunnen uitvoeren.

De kandidaat moet blijk geven om alle noodsituaties, al of niet veroorzaakt door een fout van zijn/haar leerling, op een veilige manier te kunnen oplossen door onmiddellijk de besturing van het toestel over te nemen en het toestel terug onder controle te brengen. 

 

4. Geldigheid van het brevet

 

Het brevet "instructeur" heeft een onbeperkte geldigheid.

De hoofdexaminator heeft de bevoegdheid om de instructeurs te evalueren en zo nodig, in extreme gevallen, het brevet " instructeur " in te trekken.

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten