Info over integriteit

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect). Conform ‘Het Vlaggensysteem’. Een handeling die als rode vlag aanzien wordt kan, en een handeling die als zwarte vlag aanzien wordt zal doorgegeven worden aan de juridische instanties en aan de tuchtcommissie tenzij de melder dit zeer expliciet niet wenst.

• Geweld. Onder het begrip ‘geweld’ verstaan we elke handeling of situatie die een inbreuk en/of een bedreiging betekent voor de fysieke en psychische integriteit van een (jong) persoon.

• Pesten. Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag (vijandig, vernederend, intimiderend) met de expliciete bedoeling om te kwetsen.

Indien de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zo groot is zal de ethische commissie in overleg met de melder besluiten om eventueel een tuchtrechterelijke en/of een juridische klacht neer te leggen.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten